Duyurular
  2016-2017 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
    Max çalışma
 süresi
KIŞ (01/01/2017 -31/05/2017) YAZ (01/06/2017- 01/11/2017) Öğrenci
Nitelikleri
Başvuru
 Yeri
  FAKÜLTELER          
1     EDEBİYAT FAKÜLTESİ 60 10 5 Türk Halk Bilimi Bölümü:  Müze rehberliği, masal anlatıcılığı, ebru sanatı, karagöz Hacıvat oynatımı, meddahlık vb. alanlarda eğitim verebilecek,  öğrencileri bu alanlarda yetiştirebilecek onlara farklı iş alanları üretmek, Güçlü İletişim yeteneğine sahip sorumluluk sahibi, iletişim kurma becerisi iyi olan, tüm gün boyunca Müze'ye ev sahipliği yapabilecek, ve ziyaretçilerin memnuniyetine önem verebilecek olmak.
Sanat Tarihi Bölümü :Arşivi düzenlemek üzere ihtiyaç sahibi ve başarılı olmak.
Öğrenci Danışma Merkezi
  ve Edebiyat Fakültesi Bölüm Sekreterliği
2     FEN FAKÜLTESİ 60 30 10   Öğrenci Danışma Merkezi
  ve Fen Fakültesi Fakülte Sekreterliği
  Fizik 60     Bölümümüzde Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi olmak Öğrenci Danışma Merkezi
 ve Fen Fakültesi Bölüm Sekreterliği
  Biyoloji 60     Biyoloji:BİYOTEKNOLOJİ , BOTANİK, ZOOLOJİ ,GENEL BİYOLOJİ
,MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK Bölümlerinde Lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Öğrenci Danışma Merkezi  ve Fen Fakültesi Bölüm Sekreterliği
  Kimya 60     Laboratuarlarda Asistanlık görevi yapabilecek kriterlere sahip olmak. Öğrenci Danışma Merkezi  ve Fen Fakültesi Bölüm Sekreterliği
  İstatistik 60     Bilgisayar Labaratuarlarındaki Bilgisayarların İstatistik
 Programlarının eksikliklerini gidermek Yazılımlarını düzenlemek ve Donanımsal eksikliklerini görevlilere bildirmek üzere iyi derecede genel yazılım ve özellikle İstatistiksel yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak.
Öğrenci Danışma Merkezi  ve Fen Fakültesi Bölüm Sekreterliği
3     GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 60 20 10 Fakültemizde Lisans,Yüksek Lisans ve Doktora
 öğrencisi olmak
Öğrenci Danışma Merkezi  Gazi Eğitim Fakültesi Fakülte Sekreterliği
4     GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESİ
60 2   Güzel Santlar Fakültesi'nde Öğrenci Asistanı
 olarak görev alabilecek olmak.
Öğrenci Danışma Merkezi  ve Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Sekreterliği
5     İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
60 6 3

1-) Teknik serviste çalışabilecek donanım ve Windows işletim sistemine hakim,
2-) Dijital medyada çalışacak, fotoğraf, grafik ve video düzenleme programlarına hakim, 

3-) Tercihen 1. sınıf öğrencisi olmak.
 

Öğrenci Danışma Merkezi  ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Sekreterliği
6     İLETİŞİM FAKÜLTESİ 60 76 22 1.Adobe Photoshop,Adobe Ilustrator,Indesign gibi grafik tasarım programlarını iyi derecede bilmek.
2.Dreamweaer ,Adobe Flash Firefox gibi Web Tasarım Programlarını iyi derecede bilmek.
3.Edius, Adobe Premierre gibi Kurgu Programlarını iyi derecede bilmek.
4.HTML , CSS, JAVA SCRİPT gibi Web Programlama Dilleri'ne hakim olmak.
5.Film çekme tekniklerine hakim olmak.
6.İleri derecede Fotoğrafçılık bilgisine ve tekniğine sahip olmak.
7.Medya planlama konusunda bilgi sahibi olmak.
8.Organizasyon konusunda donanımlı ve yetkin olmak.
9.Takım çalışmasına uyumlu olmak.
Öğrenci Danışma Merkezi  ve İletişim Fakültesi Fakülte Sekreterliği
  Reklam Atölyesi 60       Öğrenci Danışma Merkezi  ve İletişim Fakültesi Fakülte Sekreterliği
  Ajans Gazi 60       Öğrenci Danışma Merkezi  ve İletişim Fakültesi Fakülte Sekreterliği
  Radyo Gazi 60       Öğrenci Danışma Merkezi  ve İletişim Fakültesi Fakülte Sekreterliği
  Televizyon ve Kurgu Atölyesi 60       Öğrenci Danışma Merkezi  ve İletişim Fakültesi Fakülte Sekreterliği
  Fotograf Sütüdyosu 60       Öğrenci Danışma Merkezi  ve İletişim Fakültesi Fakülte Sekreterliği
7     MİMARLIK FAKÜLTESİ 60 6 2 Mimarlık Fakültesi:Mimarlık Fakültesi Öğrencisi olmak.
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü:Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ana bilim dalı öğrenci olmak.
Endüstri ürünleri Tasarımı Bölümü: Endüstri ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencisi olmak.
Öğrenci Danışma Merkezi ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Sekreterliği
8     MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 60 20 2 Bilgisayar Mühendisliği:Bölüm Laboratuarlarında
 yardım amaçlı görevlendirilebilecek niteliklerde olmak.
Öğrenci Danışma Merkezi  ve Mühendislik Fakültesi Fakülte Sekreterliği
9     POLATLI FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
60 2   Bilgisayar ve ofis Programlarını kullanmayı bilmek
 derslerinde başarılı olmak,maddi ihtiyaç sahibi olmak , Yüksek Lisans ve Lisans öğrencisi olmak.
Öğrenci Danışma Merkezi  ve Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Sekreterliği
10     SANAT VE TASARIM
FAKÜLTESİ
60 2 2 El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü:Bilgisayar Yazılı Donanım
Tekstil Tasarımı ve Üretimi Bölümü :Dokuma atolyesinde tezgahların bakım ve onarımı
Moda Tasarımı Bölümü:Atölyelerde malzeme deposu ve sergi odası düzenleme
Grafik Tasarımı Bölümü: Bilgisayar bakım ve onarım
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü:Teship atölyesinde çalışabilecek niteliklerde olmak.
Öğrenci Danışma Merkezi  ve Sanat ve Tasarım Fakültesi Fakülte Sekreterliği
11 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 60 2   Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencisi olmak. Öğrenci Danışma Merkezi  ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Sekreterliği
12     TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 60 4 2 Teknoloji Fakültesi öğrencisi olmak. Öğrenci Danışma Merkezi ve Teknoloji Fakültesi Fakülte Sekreterliği
13     TIP FAKÜLTESİ 60 60 20 Merkezi birimlerde, mesai içi ve dışı saatlerde hizmet
 devamlılığının sağlanmasında katkıda bulunabilecek tıp fakültesi öğrencisi olmak.
Öğrenci Danışma Merkezi ve Tıp Fakültesi Fakülte Sekreterliği
  ENSTİTÜLER          
14     BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ 60 10 6 HTML ve XML kullanarak web sayfası düzenleme
 grafik tasarım programları aracılığı ile eğitsel arayüz tasarlama ve düzenleme,  Adobe Flash programları ile animasyon oluşturma ve düzenleme becerisine sahip , SCORM hakkında bilgi sahibi olmak.
Öğrenci Danışma Merkezi  ve Bilişim Enstitüsü Enstitü Sekreterliği
15     FEN BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
60 2   Arşiv ve Kayıt İşlerinde yardımcı
 olmak üzere Bilgisayar Bilgisi olan enstitümüz öğrencisi olmak.
Öğrenci Danışma Merkezi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Sekreterliği
16     GÜZEL SANATLAR
ENSTİTÜSÜ
60 2   Heykel Anasanat Dalı:Heykel kalıp dökümlerine ve Montaj işlerine yardımcı olabilecek
Moda Tasarımı Anabilim Dalı:Bölüm Faaliyetlerinde , çizim , fotoğraf düzenleme, video , afiş hazırlama işlerinde çalışabilecek olmak
Geleneksel Türk Sanatları:Ebru ve Tezhip atölyelerinde çalışabilecek olmak.
Öğrenci Danışma Merkezi  ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Sekreterliği
  YÜKSEKOKULLAR          
17     YABANCI DİLLER
 YÜKSEKOKULU
60 5   Bilgisayar kullanmasını iyi bilmek
 ve İngilizce dil seviyesi B1 düzeyinde olmak.
Öğrenci Danışma Merkezi ve Yabancı Diller Yüksek Okulu Yüksekokul Sekreterliği
18 KAZAN MESLEK YÜKSEK OKULU 60 2   Yüksek okulumuz Motorlu Araç ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü ve Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi olmak. Öğrenci Danışma Merkezi  ve Kazan Meslek  Yüksek Okulu Yüksekokul Sekreterliği
  İDARİ BİRİMLER          
19 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
MÜŞAVİRLİĞİ
60 10 2 Gazetecilik Halkla İlişkiler ve Tanıtım Grafik Tasarımı
 Fotoğraf ve Video Bölümü Öğrencisi olmak.
Öğrenci Danışma Merkezi ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
20 BİLGİ İŞLEM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
60 15 5 Teknik Servis Web Sayfası Tasarımı ve
 Programlama Hizmetlerinde görev yapabilecek niteliklerde olmak.
Öğrenci Danışma Merkezi ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
21 DIŞ İLİŞKİLER
 OFİSİ (ERASMUS)
60 2 2 Etkin bir şekilde bilgisayar kullanabilmek
ve iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak.
Öğrenci Danışma Merkezi  ve Dış İlişkiler Ofisi
22 GENEL SEKRETERLİK 60 1 1 Ofiş işlerinden anlamak Öğrenci Danışma Merkezi ve Genel sekreterlik
23 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON
 DAİRE BAŞKANLIĞI
60 60 30 İhtiyaç sahibi ve başrılı olmak. Öğrenci Danışma Merkezi Kısmi Zamanlı iş Başvuru Formu
 
24 ÖĞRENCİ İŞLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
60 8 4 Yazılım Donanım ve İngilizce biliyor olmak. Öğrenci Danışma Merkezi  ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
25 SAĞLIK KÜLTÜR SPOR
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
60       Öğrenci Danışma Merkezi
  Ö.D.M 60 22 23 Bigisayar biliyor olmak, ihtiyaç sahibi ve başarılı olmak. Öğrenci Danışma Merkezi 
  Kültür 60 3 1 Kültür Birimi'nin faaliyet ve organizasyonların gerçekleştirilmesinde
 yardımcı olabilecek, afiş,pankart, ilan vb. gibi duyurularını  yapılabilmesi, Rektörlük Makamı'ndan gelen duyuru ve ilan onaylarının takip edilebilecek nitelikte olmak.
Öğrenci Danışma Merkezi
  Spor 60 50 20 Spor yarışmalarında; basketbol, voleybol, futbol , tenis ,
 masa tenisi, plaj voleybolu, ve satranç müsabakalarında hakemlik ve spor salonlarında fitness ve plates eğitmenliği yapabilecek nitelikte olmak.
Öğrenci Danışma Merkezi 
  Yemekhane 60 75   Mutfak ve Yemekhanelerde çalışabilmek
 ihtiyaç sahibi ve başarılı olmak
Öğrenci Danışma Merkezi 
26 MEVLANA DEĞİŞİM OFİSİ 60 2 2 İngilizceye hakim okuma ve yazma becerileri iyi olmak. Öğrenci Danışma Merkezi ve Mevlana Değişim Ofisi
  MERKEZLER          
27 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve
 Uygulama Merkezi Müdürlüğü
60 3 2 Bilgisayar bilmek, Kütüphaneden
anlamak,  Çalışkan ve uyumlu olmak.
Öğrenci Danışma Merkezi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
28 Türk Halk Bilimi Araştırma ve
Uygulama Merkezi Müdürlüğü
60 12 12 Güçlü İletişim yeteneğine sahip sorumluluk sahibi, iletişim kurma becerisi iyi olan, tüm gün boyunca Müze'ye ev sahipliği yapabilecek, ve ziyaretçilerin memnuniyetine önem verbilecek olmak. Öğrenci Danışma Merkezi  ve Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi
29 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş
 Velî Araştırma Merkezi
60 5 3 Merkezin süreli yayın çalışmasında , dijital arşivlerde
 ve projelerde çalışabilecek nitelikte olmak.
Öğrenci Danışma Merkezi  ve Türk Kültürü ve Haci Bektaş Veli Araştırma Merkezi
30 Yurtdışı Eğitim Faaliyetleri
 Uygulama ve Araştırma Merkezi
60 2 1 Arapça konuşma ve yazma iyi iletişim becerisine sahip , Kurumsal Kültüre ve çalışma ortamına uyum sağlayabilecek olmak. Öğrenci Danışma Merkezi ve Yurt dışı Eğitim Faaliyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
31 Çocuk Gelişimi Araştırma Ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 60 6 3

Uygulama Anaokulunda görevlendirilmek üzere:Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün Okul Öncesi Eğitimi A.B.D. veya Drama ve Eğitim A.B.D.'na devam eden öğrencisi olmak.
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul öncesi Eğitimi A.B.D'na devam eden öğrencisi olmak
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü'nde devam eden öğrencisi olmak(Anaokulu'nda eğitim alan kaynaştırma çocuklarına yönelikçalışmaya istekli olmak)
Etüt Merkezi'nde görevlendirilmek üzere; Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi A.B.D.'na devam eden öğrenci olmak
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Böülüm İngiliz Dili Eğitimi A.B.D'na devam eden öğrenci olmak(iyi derecede ingilizce bilgisine sahip olmak)
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.'na devam eden öğrenci olmak.

Öğrenci Danışma Merkezi  ve Çocuk Gelişimi Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü
32 Engelli Damışma Birimi Koordinatörlüğü 60 2 2 İşitme engelli öğrencilerle iletişim kurabilecek düzeyde işaret dili biliyor olmak.  Öğrenci Danışma Merkezi ve Engelli Damışma Birimi Koordinatörlüğü
33 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi 60 5 3
Güz Dönemi için BÖTE ve Grafik Tasarım Öğrencisi,
 Yaz Döneminde BÖTE Öğrencisi olmak.
Öğrenci Danışma Merkezi ve Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
34 Öğrenci Toplulukları Koordinasyon 
Merkezi
60 6     Öğrenci Danışma Merkezi  ve Öğrenci Toplulukları 
  GENEL TOPLAM   550 200    

 

NOT:  Öğrencilerimiz 01.01.2017 tarihinden itibaren işe alınmaya başlanacaktır.

 

Çalışan Öğrencilerin saatlik Brüt üctetleri;

Ön Lisans - Lisans Öğrencileri  7,90 TL     

Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri    8,00 TL

İşe Başlayacak Öğrencilerden İstenilen Evraklar
  • * 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • * 1 Adet Resim
  • * 1 Adet Öğrenci Belgesi(Güncel Tarihli)
  • * Transkript
  •  * Anne, baba ve öğrenciye ait (güncel tarihli) maaş bordrosu ve hizmet dökümü çalışmayanlar için çalışmadığına dair belge (e- devlet) 
  • * Anne , baba vefat yada ayrı ise, vukuatlı nüfus kayıt örneği veya bu durumu belgeleyen resmi evrak.
  • * Halk Bankası Gazi Bürosundan IBAN No
  • * SGK Provizyon Belgesi
  • * Yerleşim Yeri Belgesi