Duyurular

 

2019-2020 GAZİ ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
    Max çalışma süresi KIŞ(01.10.2019-30.06.2020) YAZ(01.07.2020-30.09.2020) Öğrenci Nitelikleri Başvuru Yeri
FAKÜLTELER
1     FEN FAKÜLTESİ 60       Öğrenci Danışma ve Burs  Hizmetleri Birimi ve Fen Fakültesi Fakülte Sekreterliği
  Fizik 60 15 0   Öğrenci Danışma ve Burs  Hizmetleri Birimi  ve Fen Fakültesi Bölüm Sekreterliği
  Biyoloji 60 16 16 BİYOTEKNOLOJİ :İlgili alanda Lisansüstü eğitim yapıyor olmak.Biyoteknoloji Laboratuvarında çalıştırılmak;Anabilim dalına ait Laboratuvar ve uygulama derslerinde yardımcı olmak.
 BOTANİK:İlgili alanda Lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Herbaryumda çalıştırlmak;Botanik Anabilim dalına ait Laboratuvar ve uygulama derslerinde yardımcı olmak üzere
 ZOOLOJİ :İlgili alanda Lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Zooloji müzesinde çalıştırılmak ;Zooloji Anabilim dalına ait Laboratuvar ve uygulama derslerinde yardımcı olmak
GENEL BİYOLOJİ: İlgili alanda Lisansüstü eğitim yapıyor olmak.Mikrobiyoloji ve Mikroteknik Laboratuvarında çalıştırılmak,Genel Biyoloji Anabilim dalına ait Laboratuvar ve uygulama derslerinde yardımcı olmak
 MOL BİYOLOJİ VE GENETİK: İlgili alanda Lisansüstü eğitim yapıyor olmak Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarında çalıştırılmak ;Anabilim dalına ait Laboratuvar ve uygulama derslerinde yardımcı olmak.
Öğrenci Danışma ve Burs  Hizmetleri Birimi ve Fen Fakültesi Bölüm Sekreterliği
  Kimya 60 10 6 2019-2020 Kış Dönemi Mühendislik Fakültesi laboratuvar derslerinde,
2019-2020 Kış Dönemi Fen Fakültesi laboratuvar derslerinde,
2019-2020 Yaz döneminde kış dönemi laboratuvar derslerinde kullanılacak cihazların eğitiminde,2019-2020 yaz döneminde, kış dönemi laboratuvar derslerinin ön hazırlıklarının yapılmasında yardımcı olmak
Öğrenci Danışma ve Burs  Hizmetleri Birimi  ve Fen Fakültesi Bölüm Sekreterliği
  İstatistik 60 6 4 Bilgisayar Laboratuvarlarında görevlendirilecek bilgisayar temel donanım ve yazılım bilgilerine sahip olan 2. sınıf ve üstü öğrenci olmak  Öğrenci Danışma ve Burs  Hizmetleri Birimi ve Fen Fakültesi Bölüm Sekreterliği
  Matematik 60 4 4 Matematik Bölümünün bilgisayar laboratuvarında düzenin sağlanması, programların yüklenmesi ve güncellemelerinin sağlanması ve genel evrak işlerine bakabilecek öğrenciler Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi  ve Fen Fakültesi Bölüm Sekreterliği
2     GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 60 24 20 Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı:Yüksek Lisans/ Doktora öğrenci olmak.
Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı:Yüksek Lisans/ Doktora öğrenci olmak.
Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı:Yüksek Lisans/ Doktora öğrenci olmak.
Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı:Yüksek Lisans/ Doktora öğrenci olmak.
Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı:Yüksek Lisans/ Doktora öğrenci olmak.
Bilgisayar ve Öğrenim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim dalı:3.Sınıf ya da Yüksek Lisans/ Doktora öğrenci olmak
Resim- İş Eğitimi Ana Bilim Dalı:Yüksek Lisans/ Doktora öğrenci olmak.
Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi   ve Gazi Eğitim Fakültesi Fakülte Sekreterliği
3     MİMARLIK FAKÜLTESİ 60 12 4 Mimarlık Bölümü: Bilgisayar Laboratuvarında görevlendirilmek üzere
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü:Üretim teknikleri atölyesinde, dönem içerisinde verilmekte olan 1.,2.,3. ve 4. sınıf atölye dersleri kapsamındaki projelere ait ödevlerin yapımı için kullanılacak makine ve teçhizatın işletilmesinde öğrencilere yardım edebilecek kapasite ve bilgide olmak. Ayrıca yaz dönemi boyunca çeşitli öğrenci yarışmaları için yapılacak imalatlarda, ilgili öğrencilere makinaların kullanılmasında yardımcı olmak.
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü:
*Bölüm arşivinin düzenlenmesinde yardımcı olmak
*Bilgisayar programlarına hakim olmak.
Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi  ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Sekreterliği
4     MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 60 32 13 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ: Bilgisayar bilgisi olan, deneyimli öğrenciler.
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ: Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak.
 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ:
*Makina Mühendisliği Bilgisayar Laboratuvarlarında,
1. Bilgisayar İşletim Sistemini kurabilecek,
2.Bilgisayara program yüklemesini yapabilecek,
3.Projeksiyon ayarı yapabilecek,
4. Bilgisayar ile projeksiyon bağlantısı kurabilecek, bilgi ve deneyimde olan öğrenciler
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ:
Bilgisayar bilgisi olan ve laboratuvalarda donanımlı ve  deneyimli öğrenciler.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ:Başvuracak öğrencilerin,  not ortalaması 2.50  ve üzeri,3. veya  4.sınıf öğrencisi olması istenilmektedir.
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ: Bilgisayar bilgisi olan, deneyimli öğrenciler ;
1.Bilgisayar Laboratuvar sistemlerinin güvenli ve iş sağlığına uygun olarak kullanılmasını sağlamak
2. Araştırma Laboratuvarlarının açılması ve kullanılması yardımcı olmak. 
Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi  ve Mühendislik Fakültesi Fakülte Sekreterliği
5 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 60 4 2 1-Donanım Bilgisine sahip, Windows işletim sistemine hakim olmak  Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Sekreterliği
6     TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 60 5 3 Enerji Sis. Müh:Laboratuvarlarda yardımcı olmak
Endüst. Tas. Müh: 2. sınıf veya üzeri sınıf  öğrencisi olmak.
İnşaat Müh:Laboratuvarlarda bakım, onarım, format işlemleri ve malzeme, beton, zemin vb. mekanik laboratuvarın düzenli olarak işlevlerin yürütülmesini sağlamak
Elektrik Elektronik Müh:Laboratuvarlarda çalışmak ve yardımcı olmak.
İmalat Müh: Laboratuvarlarda çalışmak ve yardımcı olmak.
Metalurji ve Malzeme Müh: Laboratuvarlarda çalışmak ve yardımcı olmak.
Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi  ve Teknoloji Fakültesi Fakülte Sekreterliği
7     TIP FAKÜLTESİ 60 70 35 Sağlık Araştırma ve Ugulama Merkezi birimlerinde, mesai içi ve dışı saatlerde hizmet devamlılığını sağlmak,  iş yükünü hafifletmek birim faaliyetlerine katkıda bulunmak ve Tıp Fakültesi öğrencisi olmak. Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi  ve Tıp Fakültesi Fakülte Sekreterliği
ENSTİTÜLER
8     BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ 60 10 10 HTML VE XML kullanarak web sayfası düzenleme 
grafik tasarım programları aracılığı ile eğitsel arayüz tasarlama ve düzenleme,  Adobe Photoshop, Adobe Captivate ve Adobe Flash programlarını kullanma becerilerini haiz ve SCORM hakkında bilgi sahibi olmak.
Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi  ve Bilişim Enstitüsü Enstitü Sekreterliği
9     FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 60 4 3 Enstitümüzde Öğrenci İşleri biriminin arşiv ve kayıt işlemlerine yardımcı olmak üzere bilgisayar bilgisi olan öğrenciler. Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi  ve Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Sekreterliği
YÜKSEKOKULLAR
10     YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 60 4 0 Yüksekokulumuz Dil Laboratuvarları ve Kütüphanede çalıştırılmak üzere iyi derecede bilgisayar kullanabilen öğrenciler. Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi  ve Yabancı Diller Yüksek Okulu Yüksekokul Sekreterliği
11 TUSAŞ KAZAN MESLEK YÜKSEK OKULU 60 6 0 Bilgisayar Teknolojileri Bölümü ve Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknojileri Bölümünde çalıştırılmak üzere. Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi  ve Kazan Meslek  Yüksek Okulu Yüksekokul Sekreterliği
12 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU 60 4 2 Kimya Teknolojisi: Laborutuvar hazırlığında ve laboratuvarlarda yardımcı olmak üzere.
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım:  Laborutuvar hazırlığında ve laboratuvarlarda yardımcı olmak üzere.
Polimer Teknolojisi:  Laborutuvar hazırlığında ve laboratuvarlarda yardımcı olmak üzere.
Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi  ve Teknik Bilimler Meslek  Yüksek Okulu Yüksekokul Sekreterliği
İDARİ BİRİMLER
13 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 60 10 2 *Üniversite tanıtım faaliyetlerinde ve organizasyonlarında görev alabilecek
*Sorumluluk sahibi ve iletişim kurma becerisi iyi olan,
*Bilgisayar programlarına hakim,grafik-tasarım çalışmalarımıza katkıda bulunabilecek
*Fotoğraf makinesi,video,kamera vb.teknik malzemeleri kullanabilecek nitelikte olmak.
Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
14 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 60 13 4 Ağ ve Sistem Şube Müdürlüğü: İnternet alt yapısı hakkında (IP adresi, e-posta FTP Kablo çekme vb)bilgi sahibi olması
Telekominasyon Şube Müdürlüğü:Office Programlarına hakim olması
Yazılım Şube Müdürlüğü:Tercihen Yazılım Geliştirme konusunda bilgi sahibi olması, temel bilgisayar bilgi sahibi olması, Office Programları ve gereçleri hakkında bilgi sahibi olması
Teknik Servis:Teknik Donanım ve İşletim Sistemi Kurulumu hakkında bilgi sahibi olması.
Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
15 EĞİTİM ÖĞRETİM VE DIŞ İLİŞKİLER KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 60 9 9 Değişim Programları Birimi: Dil bilen ve Office programlarına hakim olmak.
Ortak ve Seçmeli Dersler Birimi: Office Programlarına hakim olmak.
Eğitim Planlama Birimi:  Office Programlarına hakim olmak.
Yök Bursları Birimi: Office Programlarına hakim olmak.
Protokoller Birimi: İyi düzeyde İngilizce bilgisi olmak.
Yabancı Uyruklu Birimi: İngiliz dili ve Edebiyat Öğrencisi yada iyi derecede ingilizce bilen MS Office Programlarına hakim, disiplinli ve iletişim becerisine sahip olan öğrenciler.
Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi  ve Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü
16 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 60 10 5 Yazılım Donanım ve İngilizce biliyor olmak. Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi  ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
17 SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 60       Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi
  Spor 60 65 30 Fitness Eğitmeni:Branşına ait eğitim verebilecek düzeyde bilgi sahibi olmak
Pilates Eğitmeni:Branşına ait eğitim verebilecek düzeyde bilgi sahibi olmak
Futbol-Basketbol-Voleybol-Masa Tenisi:Branşında hakemlik yapmak veya bilgiye sahip olmak.
Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi
  Yemekhane 60 92 0 Mutfak ve Yemekhanelerde görevlendirilmek üzere ihtiyaç sahibi Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi
MERKEZLER
18 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü 60 3 3 Merkezimizin yapmış olduğu programlarında kendilerine verilen görevleri yapmak,Mekezimizin kütüphanesinin işlenmesi konusunda verilen görevleri yerine getirmek. Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi  ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
19 Çocuk Gelişimi Araştırma Ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 60 14 6 Çocuk Gelişimi Araştırma Uygulama ve Eğitim Merkezi'ne bağlı iki uygulama (Rektörlük Yanı ve Tıp Fakültesi yanı) anaokulunda çalıştırılmak üzere Özel Eğitim, Görsel Sanatlar, Okul Öncesi Eğitimi Alanları öğrencisi olmak. Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Çocuk Gelişimi Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü
20 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi 60 10 5 Web Tasarımı,Grafik Tasarımı,Öğretim Tasarımı ve Yazılım Geliştirme konularından en az birinde bilgi ve deneyim sahibi olmak. Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
21 Kent içi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik, Uygulama ve Araştırma Merkezi 60 3 3  

Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Kent içi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Brüt Ücret

 

 

 

İşe Yeni Başlayacak Öğrencilerden İstenilen Evraklar

Devam Eden Öğrenciler İçin İstenilen Güncelleme Evrakları

 • * 1 Adet Resim
 • * 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • * 1 Adet Öğrenci Belgesi (Güncel Tarihli Islak İmza Onaylı)
     Yüksek Lisan Öğrencileri  Öğrenci Belgelerine Disiplin Cezası olup  
 •    Olmadığının not düşürtmeleri zorunludur.
 • * Transkript
 • * SGK Provizyon Belgesi
 • * İkametgâh * Yerleşim Yeri Belgesi)
 • ​*Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
 • *Anne, baba ve öğrenciye ait (güncel tarihli) maaş bordrosu ve barkodlu tescil kaydı çalışmayanlar için çalışmadığına dair belge (e- devlet) ​
 • *Serbest çalışan anne baba için; son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)
 • * Anne, baba vefat ya da ayrı ise, vukuatlı nüfus kayıt örneği veya bu durumu belgeleyen resmi evrak.
 • *Sosyal Durum Belirleme Burs ve Kısmi Zamanlı İş Başvuru Formu
 • *Beyan ve Taahhütname
 • *Sözleşme
 • * Halk Bankası Gazi Bürosundan IBAN No
 • * 1 Adet Nüfus Cüzdanı 
     Fotokopisi
 • * 1 Adet Öğrenci Belgesi (Güncel Tarihli Islak İmza Onaylı)​
   Yüksek Lisan Öğrencileri  Öğrenci Belgelerine Disiplin Cezası olup Olmadığının not düşürtmeleri zorunludur.
 • * Transkript
 • * SGK Provizyon Belgesi
 • ​*Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
 • *Sosyal Durum Belirleme Burs ve Kısmi Zamanlı İş Başvuru Formu