2019 YILI KISMİ ZAMANLI İŞ KONTENJANLARI - Öğrenci Danışma Burs ve Sosyal Hizmetler Birimi
2019 YILI KISMİ ZAMANLI İŞ KONTENJANLARI
2019 GAZİ ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
    Max çalışma süresi KIŞ(01.10.2018-30.06.2019) YAZ(01.07.2019-30.09.2019) Öğrenci Nitelikleri Başvuru Yeri
FAKÜLTELER
1     FEN FAKÜLTESİ 60       Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Fen Fakültesi Bölüm Sekreterliği
  Fizik 60 15 15 Mühendislik Fakültesi ve Teknoloji Fakültesinde verilen Fiz-156 dersinde laboratuvarlada görevlendirlmek  Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Fen Fakültesi Bölüm Sekreterliği
  Biyoloji 60 14 14 BİYOTEKNOLOJİ :İlgili alanda Lisansüstü eğitim yapıyor olmak.Biyoteknoloji Laboratuvarında çalıştırılmak;Anabilim dalına ait Laboratuvar ve uygulama derslerinde yardımcı olmak.
 BOTANİK:İlgili alanda Lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Herbaryumda çalıştırlmak;Botanik Anabilim dalına ait Laboratuvar ve uygulama derslerinde yardımcı olmak üzere
 ZOOLOJİ :İlgili alanda Lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Zooloji müzesinde çalıştırılmak ;Zooloji Anabilim dalına ait Laboratuvar ve uygulama derslerinde yardımcı olmak
GENEL BİYOLOJİ: İlgili alanda Lisansüstü eğitim yapıyor olmak.Mikrobiyoloji ve Mikroteknik Laboratuvarında çalıştırılmak,Genel Biyoloji Anabilim dalına ait Laboratuvar ve uygulama derslerinde yardımcı olmak
 MOL BİYOLOJİ VE GENETİK: İlgili alanda Lisansüstü eğitim yapıyor olmak Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarında çalıştırılmak ;Anabilim dalına ait Laboratuvar ve uygulama derslerinde yardımcı olmak.
Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Fen Fakültesi Bölüm Sekreterliği
  Kimya 60 10 6 2018-2019 Kış Dönemi Mühendislik Fakültesi laboratuvar derslerinde,
2018-2019 Kış Dönemi Fen Fakültesi laboratuvar derslerinde,
2018-2019 yaz döneminde kış dönemi laboratuvar derslerinde kullanılacak cihazların eğitiminde,2018-2019 yaz döneminde, kış dönemi laboratuvar derslerinin ön hazırlıklarının yapılması
Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Fen Fakültesi Bölüm Sekreterliği
  İstatistik 60 6 4 Bilgisayar Laboratuvarlarındaki Bilgisayarların İstatistik programlarının eksikliklerini gidermek Yazılımlarını düzenlemek ve Donanımsal eksikliklerini görevlilere bildirmek üzere iyi derecede genel yazılım ve özellikle İstatistiksel yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak. Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Fen Fakültesi Bölüm Sekreterliği
  Matematik 60 4 4 Bilgisayar bilgisine sahip öğrencilerin laboratuvarlarda çalıştırılmak üzere görevlendirilmesi Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Fen Fakültesi Bölüm Sekreterliği
2     GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 60 22 20 Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı:Yüksek Lisans/ Doktora öğrenci olmak.
Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı:Yüksek Lisans/ Doktora öğrenci olmak.
Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı:Yüksek Lisans/ Doktora öğrenci olmak.
Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı:Yüksek Lisans/ Doktora öğrenci olmak.
Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı:Yüksek Lisans/ Doktora öğrenci olmak.
Bilgisayar ve Öğrenim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim dalı:3.Sınıf ya da Yüksek Lisans/ Doktora öğrenci olmak
Resim- İş Eğitimi Ana Bilim Dalı:Yüksek Lisans/ Doktora öğrenci olmak.
Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Fen Fakültesi Bölüm Sekreterliği
3     MİMARLIK FAKÜLTESİ 60 12 4 Mimarlık Fakültesi:Mimarlık Fakültesi öğrencisi olmak.
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü:Bilgisayar ortamında alınan projelerin baskı süreçlerini takip etmesi dijital cihazların periyodik bakımlarının yapılması atölye ve laboratuvarın temel tertip ve işleyişine destek olması beklenmektedir.
Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanığı;
* Öğrenci işleri, bölüme yeni başlayan öğrencilerin oryantasyonu, Bölüm içi sergi, bilimsel faaliyetlerin düzenlenmesi vb konularda yardımcı olacakBölümümüz üçüncü ve/veya son sınıf öğrencileri (not ortalaması 3.0'ün ve üzerinde olan)ve öğrenimi için ek gelire ihtiyacı olmak.
*Bilgisayar laboratuvarının daha etkin kullanımını sağlamaya yardımcı olacak Netcad ve Arcmap,ArcGIS programlarını kullanabilen (programlara ilişkin sertifikası veya yeterliliğini belgelemeye ilişkin dökümanı olan) ve bilgisayar donanımı hakkında bilgi sahibi olmak.
Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Sekreterliği
4     MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 60 32 17 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ: Bilgisayar bilsisi olan, deneyimli öğrenciler.
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ: Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak.
 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ:
*Temel Bilgisayar programları(MS Ofis,Autocad vd.)bilgilerine sahip olmak
*3.sınıf ve/veya 4.sınıf derslerini alıyor olmak(1 ve 2.sınıf olmaması)
*Genel not ortalamalarının2,50 ve üzerinde olması
*Laboratuvar derslerine yardımcı olabilecek nitelikte pratik bilgi ve ilgisinin olması.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ:
Bilgisayar bilgisi olan, deneyimli öğrenciler.Bu öğrencilerin, en az 2.sınıf öğrencisi olmaları gerekmektedir.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ:Öğrenciler bölüm bilgisayar laboratuvarında ve bölüm başkanlığının belirleyeceği konularda bilgisayar programlama, bilgisayar ortamında veri düzenleme, bilgisayar programlama ile ilgili bir derse yardmcı olma, bilgisayar laboratuvarının düzenli bir şekilde öğrenci kullanımına açık tutulmasına yardımcı olma vb. kapsamda çalışacaklardır.Bu öğrencilerin ortalaması 2.75 ve üzeri yıl kaybı olmayan 4.sınıf öğrencisi olması ve MATLAB, C, Fortran vb.programlamadillerinden herhandi birini bilmesi beklenmektedir.
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ: Bilgisayar bilgisi olan, deneyimli öğrenciler
Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Mühendislik Fakültesi Fakülte Sekreterliği
5 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 60 2 2 Bilgisayar bilgisine sahip ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olmak Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Spor Bilimleri Fakültesi Fakülte Sekreterliği
6 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 60 4 0 Bölüm Sekreterliklerinde çalıştırılmak üzere Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Sekreterliği
7     TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 60 5 3 Endüstriyel Tas. Müh:Tersine Mühendislik ve Prototipleme atölyesinde
İnşaat Müh:Laboratuvarlarda bakım onarım ve program güncelleme
Otomotiv Mühendisliği: İki bilgisayar Laboratuarlarda bakım onarım ve çizim derslerinde öğretim elemanlarına yardımcı olmak ayrıca motor tesltlerinde denet sistemlerinin hazırlanması ve deneylerin hazırlanmasına yardımcı olmak.
Elektrik Elektronik Müh:Laboratuvarlarda bakım onarım ve program güncelleme
Enerji sistemleri müh:Laboratuvarlarda bakım onarım ve program güncelleme
İmalat Müh: İyi derecede bilgisayar kullanım becerisine sahip olması;Çalışmaları konusunda Bölüm Başkanlığı'nı bilgilendirerek , iletişim halinde olması;Yardımcı olacağı laboratuvarındaki işlemleri raporlaması; Laboratuvarlar hakkında genel bilgi sahibi olup , bu bilgilerini diğer öğrencilere paylaşması;
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği: Eğitim Öğretim Faaliyetlerine yardımcı olmak.
Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Teknoloji Fakültesi Fakülte Sekreterliği
8     TIP FAKÜLTESİ 60 70 40 Sağlık Araştırma ve Ugulama Merkezi birimlerinde iş yükünü hafifletmek birim faaliyetlerine katkıda bulunmak ve Tıp Fakültesi öğrencisi olmak. Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Tıp Fakültesi Fakülte Sekreterliği
ENSTİTÜLER
9     BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ 60 15 10 HTML VE XML kullanarak web sayfası düzenleme 
grafik tasarım programları aracılığı ile eğitsel arayüz tasarlama ve düzenleme,  Adobe Flash programlarını kullanma becerilerini haiz ve SCORM hakkında bilgi sahibi olmak.
Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Bilişim Enstitüsü Enstitü Sekreterliği
10     FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 60 3 3 Enstitümüzde Öğrenci İşleri biriminin arşiv ve kayıt işlemlerine yardımcı olmak üzere bilgisayar bilgisi olan öğrenciler. Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Sekreterliği
YÜKSEKOKULLAR
11     YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 60 4 0 Yüksekokulumuz Dil Laboratuvarları ve Kütüphanede çalıştırılmak üzere iyi derecede bilgisayar kullanabilen öğrenciler. Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Yabancı Diller Yüksek Okulu Yüksekokul Sekreterliği
12 TUSAŞ KAZAN MESLEK YÜKSEK OKULU 60 6 0 Bilgisayar Programından bilgisayar Laboratuarından görevlendirilmek ve Otomotiv ve Uçak Teknolojisi Programından atolyelerde görevlendirilmek üzere Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Kazan Meslek  Yüksek Okulu Yüksekokul Sekreterliği
İDARİ BİRİMLER
13 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 60 10 2 *Üniversite tanıtım faaliyetlerinde ve organizasyonlarında görev alabilecek
*Sorumluluk sahibi ve iletişim kurma becerisi iyi olan,
*Bilgisayar programlarına hakim,grafik-tasarım çalışmalarımıza katkıda bulunabilecek
*Fotoğraf makinesi,video,kamera vb.teknik malzemeleri kullanabilecek nitelikte olmak.
Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
14 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 60 17 5 Ağ ve Sistem Şube Müdürlüğü: İnternet alt yapısı hakkında (IP adresi, e-posta FTP Kablo çekme vb)bilgi sahibi olması
Telekominasyon Şube Müdürlüğü:Office Programlarına hakim olması
Yazılım Şube Müdürlüğü:Tercihen Yazılım Geliştirme konusunda bilgi sahibi olması, Office Programları ve gereçleri hakkında bilgi sahibi olması
Teknik Servis:Teknik Donanım ve İşletim Sistemi Kurulumu hakkında bilgi sahibi olması.
Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
15 DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ (ERASMUS) 60 3 3 Ofis işlerinde yardımcı olması , İngilizce bilmesi ve iyi bilgisayar kullanması(Microsoft Office Programları)gerekmektedir. Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Dış İlişkiler Ofisi
16 KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 60 10 10 İhtiyaç sahibi ve başarılı olmak Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Kütüphane ve  Dökümantasyon Daire Başkanlığı 
17 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 60 10 5 Yazılım Donanım ve İngilizce biliyor olmak. Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
18 SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 60       Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi
  Ö.D.B.S. 60 145 37 Bigisayar biliyor olmak, ihtiyaç sahibi ve başarılı olmak. Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi
  Kültür 60 9 2 Sunum,afiş dağıtımı, fotoğraf çekimi, grafik tasarım, web sitesi hazırlama, evrak dosyalama, e-dergi hazırlama vb. etkinliklerde çalışacaklardır. Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi
  Öğrenci Toplulukları Koordinasyon Merkezi 60     Sunum,afiş dağıtımı, fotoğraf çekimi, grafik tasarım, web sitesi hazırlama, evrak dosyalama, e-dergi hazırlama vb. etkinliklerde çalışacaklardır. Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi
  Spor 60 55 25 Fitness Eğitmeni:Branşına ait eğitim verebilecek düzeyde bilgi sahibi olmak
Pilates Eğitmeni:Branşına ait eğitim verebilecek düzeyde bilgi sahibi olmak
Futbol-Basketbol-Voleybol-Masa Tenisi:Branşında hakemlik yapmak veya bilgiye sahip olmak.
Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi
  Yemekhane 60 90 4 Mutfak ve Yemekhanelerde görevlendirilmek üzere ihtiyaç sahibi Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi
19 YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 60 2 2 1 kişi Mimarlık Bölümü 1 kişi İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencisi olmak Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
20 MEVLANA DEĞİŞİM OFİSİ 60 2 2 Çalışacak öğrencilerin İngilizce ve Rusça dillerinden birisini iyi derecede bilmesi, MS Office programlarına hakim olması,ofis düzenine uyum sağlayacak nitelikte olması gerekemektedir. Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Mevlana Değişim Ofisi
21 Engelli Danışma Birimi 60 2 2 Birim içi evrak düzenleme ve yerleşke içerisinde yapılacak etkinliklerde görevlendirilmek Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Engelli Öğrenci Birimi
MERKEZLER
22 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü 60 3 3 Merkezimizin yapmış olduğu programlarında kendilerine verilen görevleri yapmak,Mekezimizin kütüphanesinin işlenmesi konusunda verilen görevleri yerine getirmek. Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
23 Çocuk Gelişimi Araştırma Ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 60 8 3 Okul Öncesi Eğitimi lisans programına devam eden 3. veya 4.sınıf öğrencisi olmak.
Özel Eğitim Bölümü Zihinsel Engelliler lisans programına devam eden 3.veya 4.sınıf öğrencisi olmak.
Resim İş Eğitimi Lisans Programına devam eden 3. veya 4.sınıf öğrencisi olmak.
Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Çocuk Gelişimi Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü
24 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi 60 10 3 Web Tasarımı Grafik Tasarımı,Öğretim Tasarımı ve Yazılım Geliştirme konularından en az birinde bilgi ve deneyim sahibi olmak. Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi ve Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
  GENEL TOPLAM   600 250    

 

 

Çalışan Öğrencilerin saatlik Brüt üctetleri;

Lisans ve Ön Lisans Öğrencileri  11,40 TL     

Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri    11,50 TL

İşe Başlayacak Öğrencilerden İstenilen Evraklar
 • * 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • * 1 Adet Resim
 • * 1 Adet Öğrenci Belgesi(Güncel Tarihli Onaylı)
     Yüksek Lisan Öğrencileri  Öğrenci Belgelerine Disiplin Cezası olup olmadığını not düşürtmeleri zorunludur.
 • * Transkript
 • ​*Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
 •  * Anne, baba ve öğrenciye ait (güncel tarihli) maaş bordrosu ve barkodlu tescil kaydı çalışmayanlar için çalışmadığına dair belge (e- devlet) 
 • * Anne , baba vefat yada ayrı ise, vukuatlı nüfus kayıt örneği veya bu durumu belgeleyen resmi evrak.
 • * Halk Bankası Gazi Bürosundan IBAN No
 • * SGK Provizyon Belgesi
 • * Yerleşim Yeri Belgesi