Ayni ve Nakdi Yardımlar:

Merkez bağış yolu ile ulaştırılan para, gıda, giysi ve kitap gibi yardımları ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırır.Hak kazanan öğrenciler Burs Bilgi Sistemiyle belirlenir, Öğrenci Danışma Burs ve Sosyal Hizmetler Birimi Yönetim Kurulunda karara bağlanır. Kayıtları Merkezde tutulur.