Ayni ve Nakdi Yardımlar:

Birimimize bağış yolu ile ulaştırılan para, gıda, giysi ve kitap gibi yardımları ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırır.Hak kazanan öğrenciler Burs Bilgi Sistemiyle belirlenir, Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulunda karara bağlanır. Kayıtları Birimimizde tutulur.