Ayni ve Nakdi Yardımlar:

Merkez bağış yolu ile ulaştırılan para, gıda, giysi ve kitap gibi yardımları ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırır.Hak kazanan öğrenciler Burs Bilgi Sistemiyle belirlenir, ÖDM Yönetim Kurulunda karara bağlanır. Kayıtları Merkezde tutulur.