Birimin Tarihçesi, Misyon, Vizyon

Birimin Tarihçesi

Birim; 17/04/2013 tarihinde Öğrenci Danışma Merkezi adı ile faaliyete başlamıştır. Merkezimin Yönergesi Gazi Üniversitesi Senatosundan 02/04/2013 tarih ve 05 sayılı toplantı ile kabul edilmiştir.

Birimin adı; 10/08/2018 tarihinde 12 sayılı toplantısında alınan 2018/78 nolu kararla revize edilmiş ve Öğrenci Danışma Burs ve Sosyal Hizmetler Birimi olarak değiştirilmiştir.

Birimin adı; 14/02/2019 tarih ve 03 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu toplantısında alınan 2019/82 nolu karar ile Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi olarak kabul edilmiştir.

Misyon

Öğrenci Danışma Burs ve Sosyal Hizmetler Birimi, öğrencilerin sağlıklı, nitelikli, başarılı ve çağdaş bireyler olmalarını sürdürmeleri için destekleyici danışmanlık faaliyetlerini yürütür. Öğrencilere psikolojik, sosyal, akademik ve kültürel problemlerini belirlemek ve bu problemlere rasyonel çözümler üretmek ve bu alandaki potansiyellerini yerine getirmelerine yardımcı olmak ve başarı için eğitimlerine danışmak için danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Vizyon

Alanında uzman kadromuzla bize danışmanlık yapan tüm öğrencilere olan pozitif irtifaları ile hizmet vererek öğrencilere saygı kavramı ile çalışmayı amaçlıyoruz.