Duyurular
24 Ekim 2017 22:57

Eğitilenler Kültür ve Dayanışma Derneği'nden burs almak isteyen, başka yerden burs almayan ve ihtiyaç sahibi Gazi eğitim Fakültesi öğrencileri Öğrenci Danışma Merkezi'ne 02.11.2017 mesai bitimine kadar başvuru yapabilirler.

 

 

İSTENİLEN  EVRAKLAR

 1. LYS ve ÖSYS Sonuç Belgeleri'nin örneği, (e-devlet veya ÖSYM)
 2. Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi
 3. Öğrenci İşlerinden alınmış onaylı Transkript
 4. Nüfus Müdürlüğünden alınmış "Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği", (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge ) 
 5. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren "Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi" (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
 6. 1 adet vesikalık fotoğraf,
 7. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 8.  “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devlet)
 9. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış Öğrenciye ait Provizyon Sorgulama Belgesi (e-devlet internet sitesinden alınabilir.),
 10. Ailede öğrenci kardeş varsa öğrenci belgesi,
 11. Öğrenci engelli ise engel yüzdesini gösteren engelli raporu,
 12. Kiracı iseniz (Anne, baba ya da sizin adınıza tahsis olmuş)  güncel tarihli kira kontrat fotokopisi
 13. Bir tane eviniz var ve bu eve ait kredi kullanmış iseniz kredi kullandığınız bankadan (Anne, babanızın ya da sizin adınıza tahsis olmuş) kredi izleme ve ödeme planı,
 14. Anne ya da Baba şehit ya da gazi ise bunu bildirir resmi belge,

          Ailenin (anne-baba-öğrencimiz) mali durumunu gösteren belgeler:

 1.    Çalışanlar için onaylı maaş bordrosu,
 2.    Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, 
 3.    Emekliler için aylık maaşı gösterir belge, (e-devlet)
 4.    Anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Barkodlu Tescil Kaydı (e-devlet),
 5.    Aileye ait tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet),
 6.    Aileye ait  araç tescil belgesi (e-devlet), veya Motorlu taşıt vergisi,

(Aileye ait tapu veya araç olmaması durumunda mutlaka kişinin (öğrenci,anne,baba) ismi görülecek şekilde belge)