Duyurular
Çalışan Öğrencilerin saatlik Brüt üctetleri;

Ön Lisans - Lisans Öğrencileri  7,32 TL     

Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri    7,50 TL

İşe Başlayacak Öğrencilerden İstenilen Evraklar
  • * 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • * 1 Adet Resim
  • * 1 Adet Öğrenci Belgesi(Güncel Tarihli)
  • * Transkript
  •  * Anne, baba ve öğrenciye ait (güncel tarihli) maaş bordrosu ve hizmet dökümü çalışmayanlar için çalışmadığına dair belge (e- devlet) 
  • *Anne , baba vefat yada ayrı ise, vukuatlı nüfus kayıt örneği veya bu durumu belgeleyen resmi evrak.
  • * Halk Bankası Gazi Bürosundan IBAN No
  • * SGK Provizyon Belgesi
  • * Yerleşim Yeri Belgesi