Kısmi Zamanlı iş

İhtiyacı olan öğrencilere Üniversitenin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı statüde iş imkânı sağlanır. Öğrenci çalıştırmak isteyen birimlerden alınan talepler ve üniversitenin imkânları doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulunda kontenjan sayısı belirlenir. Gazi Üniversitesi Öğrenci Danışma Merkezi İnternet sayfasında ilan edilen Sosyal Durum Belirleme Formu ile ya da Kısmi Zamanlı İş Başvuru Formu ile başvuru yapılabilir. Burs Bilgi Sistemiyle belirlenen Sosyal Durum Belirleme Puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olmak üzere işe alınacak öğrenci listeleri Öğrenci Danışma Merkezi Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanarak, ilan edilir.

 İşe alınacaköğrenci, kendi adına açılan hesap numarası ve istenilen evrakları hazırlayarak Öğrenci Danışma Merkezine şahsen teslim eder. SGK girişleri ve Hizmet Sözleşmesi yapılan öğrenciler talepte bulunmuş olan bölümlerde istihdam edilir. Öğrenci çalıştıran birimlerde imza çizelgeleri doğrultusunda hazırlanarak Öğrenci Danışma Merkezine gelen puantajlar doğrultusunda bordroları hazırlanır ve maaşları ödenir.