Duyurular

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından Üniversitemize ayrılan burs kontenjanına öğrenci seçimi için, Burs ve Kısmi Zamanlı iş başvuru formuyla KYK bursuna Gazi Üniversitesi Öğrenci Danışma Merkezi İnternet sayfasından online başvuru yapmış öğrencilerimiz aşağıdaki belgeleri hazırlayarak en geç 10.10.2017 mesai bitimine kadar Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Danışma Merkezi'ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN  EVRAKLAR

 1. LYS ve ÖSYS Sonuç Belgeleri'nin örneği, (e-devlet veya ÖSYM)
 2. Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,
 3.  Öğretim kurumundan alınmış Transkript
 4. Nüfus Müdürlüğünden alınmış "Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği", (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge ) 
 5. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren "Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi" (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
 6. 2 adet vesikalık fotoğraf,
 7. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 8.  “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devlet)
 9. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış Öğrenciye ait Provizyon Sorgulama Belgesi (e-devlet internet sitesinden alınabilir.),
 10. Ailede öğrenci kardeş varsa öğrenci belgesi,
 11. Öğrenci engelli ise engel yüzdesini gösteren engelli raporu,
 12. Kiracı iseniz (Anne, baba ya da sizin adınıza tahsis olmuş)  güncel tarihli kira kontrat fotokopisi
 13. Bir tane eviniz var ve bu eve ait kredi kullanmış iseniz kredi kullandığınız bankadan (Anne, babanızın ya da sizin adınıza tahsis olmuş) kredi izleme ve ödeme planı,
 14. Anne ya da Baba şehit ya da gazi ise bunu bildirir resmi belge,

          Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

 1.    Çalışanlar için onaylı maaş bordrosu,
 2.    Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, 
 3.    Emekliler için aylık maaşı gösterir belge, (e-devlet)
 4.    Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge (e-devlet), (Barkodlu Tescil Kaydı)
 5.    Aileye ait tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet),
 6.    Aileye ait araç varsa, araç tescil belgesi (e-devlet), veya Motorlu taşıt vergisi,
  (Aileye ait tapu veya araç olmaması durumunda mutlaka kişinin (öğrenci,anne,baba) ismi görülecek şekilde belge)
 7. Sosyal Durum Belirleme Burs ve Kısmi Zamanlı İş başvuru formu çıktısı,