Duyurular

 

Liste için tıklayınız.

Mehmet Zorlu Vakfı Burs başvurusu yapmış ve listede numarası olan öğrencilerimiz aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte 05.10.2017 Perşembe saat 13:30 'da Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Danışma Merkezi'nde yapılacak mülakata katılmaları gerekmektedir.

NOT: Belgeleri eksik olan veya  zamanında getirmeyen Öğrencilerimiz değerlendirmeye giremezler.

 

Mehmet Zorlu Vakfı'nın istediği belgeler;

 • Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ÖSYM yerleştirme sonucunun belirtildiği sınav sonuç belgesi,
 • Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Transkriptler (ara sınıftan seçilen bursiyerler için),
 • Ailede çalışan tüm fertlerin maaş bordroları (ya da emekli belgesi, ailede çalışan birey yoksa muhtarlıktan alınacak olan Fakirlik İlmuhaberi),
 • Nüfus Müdürlüğünden alınacak olan ailede oturan birey sayısını gösteren Nüfus kayıt örneği,
 • Denizbank’tan öğrencilerin kendi adlarına açılmış hesap cüzdanı fotokopisi(Mülakat sonrası burs alma hakkına kazanan öğrencilerden bu belge istenecektir.)
 • MZV Burs Başvuru Formu ( Ek’te )
 • MZV Burs Taahhütnamesi ( Ek’te ) (Her öğrenci kendisi imzalayacak.)

    EK 1: Mehmet Zorlu Vakfı Burs Başvuru Formu

    EK 2:Mehmet Zorlu Vakfı Taahhütnamesi

 

Öğrenci Danışma Merkezi'nin istediği belgeler;

 

 1. LYS Sonuç Belgeleri'nin örneği, (e-devlet veya ÖSYM)
 2. 2 adet vesikalık fotoğraf,
 3. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren "Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet)  (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
 4. Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devlet)
 5.  Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış Öğrenciye ait Provizyon Sorgulama Belgesi (e-devlet internet sitesinden alınabilir.),
 6. Ailede öğrenci kardeş varsa öğrenci belgesi,
 7. Öğrenci engelli ise engel yüzdesini gösteren engelli raporu,
 8. Kiracı iseniz (Anne, baba ya da sizin adınıza tahsis olmuş)  güncel tarihli kira kontrat fotokopisi
 9. Bir tane eviniz var ve bu eve ait kredi kullanmış iseniz kredi kullandığınız bankadan (Anne, babanızın ya da sizin adınıza tahsis olmuş) kredi izleme ve ödeme planı,
 10. Anne ya da Baba şehit ya da gazi ise bunu bildirir resmi belge,
 11.  Aileye ait tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet),
 12.   Aileye ait araç varsa, araç tescil belgesi (e-devlet), veya Motorlu taşıt vergisi,
  (Aileye ait tapu veya araç olmaması durumunda mutlaka kişinin (öğrenci,anne,baba) ismi görülecek şekilde belge)
 13. Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, 
 14.  Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge (e-devlet), (Barkodlu Tescil Kaydı)  
 15. Sosyal Durum Belirleme Burs ve Kısmi Zamanlı İş başvuru formu çıktısı,