Duyurular

 

 

Tarih: 26.09.2017

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA ,

 

2017-2018 eğitim dönemi için Mehmet Zorlu Vakfı tarafından Üniversitenize  bursiyerlik kontenjan belirlenmiştir. 2017 -2018 dönemi için, aşağıdaki kriterleri sağlayan 7 öğrencinin seçimi okulunuz tarafınızdan yapılacak olup uygun başvuruları 9 Ekim Pazartesigününe kadar kargo ile MZV’ye göndermeniz gerekmektedir.

 

Seçim Kriterlerimiz:

 

*Üniversitenizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin tüm bölümleri ile TıpMühendislik, Mimarlık, Hukuk, Endüstriyel Tasarım, Matematik, Fizik ve Kimya bölümü öğrencisi olmaları

*Belirlediğimiz başarı ve ihtiyaç kriterlerini sağlamaları

 

 

ü  Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ÖSYM yerleştirme sonucunun belirtildiği sınav sonuç belgesi,

ü  Öğrenci belgeleri,

ü  Nüfus cüzdanı fotokopisi

ü  Transkriptler (ara sınıftan seçilen bursiyerler için),

ü  Ailede çalışan tüm fertlerin maaş bordroları (ya da emekli belgesi, ailede çalışan birey yoksa muhtarlıktan alınacak olan Fakirlik İlmuhaberi),

ü  Nüfus Müdürlüğünden alınacak olan ailede oturan birey sayısını gösteren Nüfus kayıt örneği,

ü  Denizbank’tan öğrencilerin kendi adlarına açılmış hesap cüzdanı fotokopisi

ü  MZV Burs Başvuru Formu ( Ek’te )

ü  MZV Burs Taahhütnamesi ( Ek’te ) (Her öğrenci kendisi imzalayacak.)

 

**Evrakların tamamının orijinal olması ve kaşeli-imzalı bir şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 

Üniversitenize tanınan kontenjandan yararlanabilmek için; 9 Ekim 2017 Pazartesi gününe kadar belgelerin tarafımıza ulaşmış olması büyük önem arz etmektedir. Burs başvurularının kabulünde ekte bulunan Mehmet Zorlu Vakfı Burs Başvuru Formu'nun öğrenciler tarafından doldurulması ve MZV Burs Taahhütnamesi’nin öğrenciler tarafından imzalanması gerekmektedir. Vakfımızca belirlenen başvuru değerlendirme kriterleri Vakfımızın Yönetmeliğinin ilgili kısmından aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

 

Başarı Kriteri

· Üniversitenin ilk sınıfında bursa başvuran öğrencilerin; kaydoldukları bölümün örgün ya da ikinci öğretim olmasına göre o yılki tavan puanının en çok %10 altında bir puanla girmiş olmaları koşulu aranır.

· Ara sınıftaki üniversite öğrencileri için; her türlü not sistemi için %70 başarı koşulu aranır. Üniversitelerin tıp, hukuk, mimarlık, makine – bilgisayar – elektrik – elektronik – inşaat – endüstri mühendisliklerinde en az %50 ortalama şartı aranır.

 

İhtiyaç Kriteri

İhtiyaç kriteri hesaplanırken; “asgari aylık brüt ücret x 1.20 x aile birey sayısı” formülü kullanılır. Buna göre, öğrencinin ailesinin brüt geliri, formülle bulunan gelire eşit veya daha az ise ihtiyaç kriterinin karşılandığı, büyük ise ihtiyaç kriterinin karşılanmadığı kabul edilir.

                                                                                             (asgari aylık brüt ücret= 1.777,5 TL)

 

Ek Bilgiler:

 

·        İki yıllık meslek yüksek okulları, Açıköğretim Lisesi ve Fakültesi öğrencileri, yüksek lisans/doktora öğrencileri ve yurtdışındaki üniversitelerde okuyan öğrenciler MZV bursundan yararlanamazlar.

·        Socrates-Erasmus programları çerçevesinde yurtdışındaki üniversitelere belirli süre ile değişim öğrencisi olarak giden, hazırlık sınıfı okuyan ve çift anadal-yan anadal yapan öğrenciler dışında, MZV bursu normal akademik sürenin aşılması halinde kesilir.

 

 

                                       EK 1: Mehmet Zorlu Vakfı Burs Başvuru Formu

                                       EK 2:Mehmet Zorlu Vakfı Taahhütnamesi

ÖNEMLİ NOT: Tüm başvuran öğrencilerin Sosyal Durum Belirleme ve Burs Başvuru formunu doldurması gerekmektedir.