Mehmet Zorlu Vakfı Bursuna Başvuru Yapan Öğrencilerin Dikkatine - Öğrenci Danışma Burs ve Sosyal Hizmetler Birimi
Duyurular

Mehmet Zorlu Vakfı bursuna başvuru yapan öğrencilerimize Vakfın bu yıl Üniversitemize kontenjan vermemesi nedeniyle bu vakfın bursu tahsis edilemeyecektir.

           İsteyen öğrencilerimiz Kredi Yurtlar Kurumu Bursundan yararlanabilmek için aşağıdaki evrakları 18 Ekim 2018 mesai bitimine kadar Gazi Üniverstiesi SKS Öğrenci Danışma Burs ve Sosyal Hizmetler Birimi'ne (Rektörlük Kampüsü Mediko Binası Arka Cephe zemin kat) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

           Liste için Tıklayınız.

 

İSTENİLEN  EVRAKLAR

 1. YKS Sonuç Belgesinin  örneği, (e-devlet veya ÖSYM)
 2. Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,
 3.  Öğretim kurumundan alınmış Transkript
 4. Nüfus Müdürlüğünden alınmış "Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği", (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge ) 
 5. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren "Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi" (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
 6. 1 adet vesikalık fotoğraf,
 7. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 8.  “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devlet)
 9. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış Öğrenciye ait Provizyon Sorgulama Belgesi (e-devlet internet sitesinden alınabilir.),
 10. Ailede öğrenci kardeş varsa öğrenci belgesi,
 11. Öğrenci engelli ise engel yüzdesini gösteren engelli raporu,
 12. Kiracı iseniz (Anne, baba ya da sizin adınıza tahsis olmuş)  güncel tarihli kira kontrat fotokopisi
 13. Bir tane eviniz var ve bu eve ait kredi kullanmış iseniz kredi kullandığınız bankadan (Anne, babanızın ya da sizin adınıza tahsis olmuşkredi izleme ve ödeme planı,
 14. Anne ya da Baba şehit ya da gazi ise bunu bildirir resmi belge,

          Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

 1.    Çalışanlar için onaylı maaş bordrosu,
 2.    Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, 
 3.    Emekliler için aylık maaşı gösterir belge, (e-devlet)
 4.    Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge (e-devlet), (Barkodlu Tescil Kaydı)
 5.    Aileye ait tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet),
 6.    Aileye ait araç varsa, araç tescil belgesi (e-devlet), veya Motorlu taşıt vergisi,
  (Aileye ait tapu veya araç olmaması durumunda mutlaka kişinin (öğrenci,anne,baba) ismi görülecek şekilde belge)
 7. Sosyal Durum Belirleme Burs ve Kısmi Zamanlı İş başvuru formu çıktısı,