Duyurular

Sabancı bursu mülakatı 14.11.2017 tarihi saat 13:30'da Öğrenci Danışma Burs ve Sosyal Hizmetleri Birimi'nde yapılacaktır. Evraklarını teslim etmiş olan öğrencilerimiz bu tarihte belirtilen yerde hazır olması gerekmektedir.

Sabancı Vakfı Burs başvurusu yapmış ve listede Liste için Tıklayınız.) numarası olan öğrencilerimiz aşağıda belirtilen evrakları 10 Kasım 2017 mesai bitimine kadar, Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Danışma Burs ve Sosyal Hizmetler Birimi'ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT: Belgeleri eksik olan veya  zamanında teslim etmeyen Öğrencilerimiz değerlendirmeye giremezler. Daha önce dosya teslim eden öğrencilerimiz dosya aktarımı yapabilirler.

 

 

İSTENİLEN  EVRAKLAR

 1. LYS ve ÖSYS Sonuç Belgeleri'nin örneği, (e-devlet veya ÖSYM)
 2. Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi
 3. Öğrenci İşlerinden alınmış onaylı Transkript
 4. Nüfus Müdürlüğünden alınmış "Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği", (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge ) 
 5. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren "Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi" (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
 6. 1 adet vesikalık fotoğraf,
 7. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 8.  “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devlet)
 9. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış Öğrenciye ait Provizyon Sorgulama Belgesi (e-devlet internet sitesinden alınabilir.),
 10. Ailede öğrenci kardeş varsa öğrenci belgesi,
 11. Öğrenci engelli ise engel yüzdesini gösteren engelli raporu,
 12. Kiracı iseniz (Anne, baba ya da sizin adınıza tahsis olmuş)  güncel tarihli kira kontrat fotokopisi
 13. Bir tane eviniz var ve bu eve ait kredi kullanmış iseniz kredi kullandığınız bankadan (Anne, babanızın ya da sizin adınıza tahsis olmuş) kredi izleme ve ödeme planı,
 14. Anne ya da Baba şehit ya da gazi ise bunu bildirir resmi belge,

          Ailenin (anne-baba-öğrencimiz) mali durumunu gösteren belgeler:

 1.    Çalışanlar için onaylı maaş bordrosu,
 2.    Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, 
 3.    Emekliler için aylık maaşı gösterir belge, (e-devlet)
 4.    Anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Barkodlu Tescil Kaydı (e-devlet),
 5.    Aileye ait tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet),
 6.    Aileye ait  araç tescil belgesi (e-devlet), veya Motorlu taşıt vergisi,

(Aileye ait tapu veya araç olmaması durumunda mutlaka kişinin (öğrenci,anne,baba) ismi görülecek şekilde belge)