TÜRK EĞİTİM VAKFI BURS MÜLAKATLARI 2019-2020 - Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi
Duyurular
                  TEV Bursuna başvuru yapmış olan öğrencilerimiz; aşağıdaki tabloda belirtilmiş olan Fakültelerinin mülakat gün ve saatinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte mülakata girmek için Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı  Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi'nde  hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteyen öğrencilerimiz mülakat tarihinden önceki günlerde evraklarını kontrol ettirerek teslim edebilirler. Belgeleri  eksik olan öğrenciler mülakata giremezler.

TÜRK EĞİTİM VAKFININ İSTEDİĞİ EVRAKLAR

 1. TEV'in internet sayfasından temin edilecek "TEV Eğitim Bursu Başvuru Formu"
 2. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgelerinin örneği, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge örneği) (e-devlet veya ÖSYM’den alınabilir)
 3. Yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS Belge örneği (e-devlet veya ÖSYM’den alınabilir),
 4. Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi 
 5. Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartınızın arkalı ve önlü fotokopisi,
 6. 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve formda ilgili yere çok iyi yapıştırılmalıdır.
 7. Adli Sicil Kaydı dökümü (e-devletten alınabilir),
 8. Ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript)**Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçmiş olması gerekmektedir.
 9. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e-devletten alınabilir)
 10. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet alınabilir) (Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur. 
         Ailenin mali durumunu gösteren belgeler: (e-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu mutlaka görünmelidir.)
 11. ​Çalışanlar için, onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devlet’ten alabilirler.)
 12. Serbest çalışan anne baba için; son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)
 13. Emekliler için;aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)
  Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.  
 14. Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü -Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)  
 15. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için; ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.)  
 16. Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten alınmalıdır.),    
  Önemli not : (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (Mutlaka e-devletten alınmalıdır.)  
 17. Anne ve baba adına araç varsa, araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka e-devletten alınmalıdır.) 
 18. Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği  
 19. Risk Merkezi Raporu Belgesi (hem anne hem baba adına e-devletten alınmalıdır.) 
  Not : (Anne, baba dışında (anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve forma eklenmesi gerekmektedir.)

NOT: Türk Eğitim Vakfı için getirilecek belgeler 2 nüsha halinde, 1. nüshalar asıl 2. nüshalar fotokopi olacak şekilde hazırlanmalıdır. Fotokopiler ve asıllar ayrı dosyalar halinde teslim edilmelidir.

ÖĞRENCİ DANIŞMA VE BURS HİZMETLERİ BİRİMİ'NİN İSTEDİĞİ EVRAKLAR

 1. Başvuru sırasında doldurmuş olduğunuz fotoğraflı Gazi Üniversitesi Sosyal Durum Belirleme, Burs ve Kısmi Zamanlı İş Başvuru Formu( her öğrenci kendisi imzalayacak),
 2. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış Öğrenciye ait Provizyon Sorgulama Belgesi (e-devlet internet sitesinden alınabilir.),
 3. Ailede öğrenci kardeş varsa öğrenci belgesi,
 4. Öğrenci engelli ise engel yüzdesini gösteren engelli raporu,
 5. Kiracı iseniz (sizin adınıza tahsis olmuş) güncel tarihli kira kontrat fotokopisi
 6. Bir tane eviniz var ve bu eve ait kredi kullanmış iseniz kredi kullandığınız bankadan (Anne, babanızın ya da sizin adınıza tahsis olmuş) kredi izleme ve ödeme planı,
 7. Anne ya da Baba şehit ya da gazi ise bunu bildirir resmi belge,
 8. Öğrenciye ait tapu ve araç bilgileri

 

GAZİ ÜNİVERİTESİ TÜRK EĞİTİM VAKFI BURSU MÜLAKAT SAATİ VE TARİHİ 2019  
FAKÜLTELER KONTENJAN
SAYISI
MÜLAKAT TARİHİ MÜLAKAT SAATİ
FEN FAKÜLTESİ  3 9.10.2019 ÖĞLEDEN SONRA 13:30 1. GRUP
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ     11 9.10.2019 SABAH 09:00 1. GRUP
MİMARLIK FAKÜLTESİ  2 9.10.2019 ÖĞLEDEN SONRA 13:30 2.GRUP
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  6 9.10.2019 SABAH 09:00 2.GRUP
SAĞLIK BİLİMLER FAKÜLTESİ  6 8.10.2019 SABAH 09:00 1. GRUP
TEKNOLOJI FAKÜLTESİ  6 8.10.2019 ÖĞLEDEN SONRA 13:30 1. GRUP
TIP FAKÜLTESİ (TÜRKÇE) 10 8.10.2019 SABAH 09:30 3.GRUP
TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) 2 8.10.2019 SABAH 09:00 2.GRUP
ECZACILIK FAKÜLTESİ 2 9.10.2019 ÖĞLEDEN SONRA 15:00 4.GRUP
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 3 8.10.2019 ÖĞLEDEN SONRA 13:30 2.GRUP
TUSAŞ KAZAN MYO 1 9.10.2019 ÖĞLEDEN SONRA 15:00 3.GRUP
TOPLAM 52      

MÜLAKAT YERİ :  Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı  Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi (Mediko binası arka cephe zemin kat)