Duyurular

 

 

Yemekhane'de Kısmi Zamanlı çalışmak için başvuran öğrencilerimiz aşağıdaki belgeler ile birlikte Öğrenci Danışma Merkezi'ne şahsen başvurmaları halinde değerlendirmeye alınırlar.

 

Çalışan Öğrencilerin saatlik Brüt üctetleri;

Lisans ve Ön Lisans Öğrencileri  8,00 TL     

Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri    8,20 TL

İşe Başlayacak Öğrencilerden İstenilen Evraklar
  • * 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • * 1 Adet Resim
  • * 1 Adet Öğrenci Belgesi(Güncel Tarihli Onaylı)
  • * Transkript
  •  * Anne, baba ve öğrenciye ait (güncel tarihli) maaş bordrosu ve barkodlu tescil kaydı çalışmayanlar için çalışmadığına dair belge (e- devlet) 
  • * Anne , baba vefat yada ayrı ise, vukuatlı nüfus kayıt örneği veya bu durumu belgeleyen resmi evrak.
  • * Halk Bankası Gazi Bürosundan IBAN No
  • * SGK Provizyon Belgesi
  • * Yerleşim Yeri Belgesi