Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi Temsilci Toplantısı
18 June 2019 | 14:29

Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi olarak fakültelerdeki ve Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştıran birimlerdeki temsilcilerimizle bilgilendirme toplantıları yaptık. Toplantılarımızı 2 ocak, 9 ocak ve16 ocak 2018 tarihlerinde Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Biriminde gerçekleştirdik, temsilcilerimiz kendilerine uygun olan tarihi bildirerek toplantımıza katıldı. Merkezimizin faaliyetlerini ve bu faaliyetlerden öğrencilerin daha fazla yararlanabilmesi için neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Faaliyetlerimizde hazırladığımız resmi belgelerin doğru bir şekilde nasıl hazırlanabileceğini, bu faaliyetleri ve dokümanlarını hangi mevzuatlara göre yaptığımızı ve zamanlamanın nasıl olması gerektiğini konuştuğumuz toplantılarımız, temsilcilerimiz ve biz merkez çalışanları açısından sağlıklı ve verimli iletişim için çok faydalı oldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Other News