Birimin Tarihçesi, Misyon, Vizyon

 1982 yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 46. ve 47. maddeleri uyarınca kurulan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu'nun yapacağı plan ve programlar uyarınca, öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla bütçe imkanları nispetinde okuma salonları, yataklı sağlık merkezleri, öğrenci kantin ve yemekhaneleri açmak, toplantı, tiyatro ve sinema salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlamakla ve bunlardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli önlemleri almakla görevlidir.

Bu amaçla; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel, danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimidir. Aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmalar yapılmaktadır.

Misyon

Hizmet verdiğimiz kesimin bütünü için; çağdaş yöntemler kullanılarak Ülkemizin geleceğine ışık tutacak gençlerimizin sağlıklı, nitelikli, başarılı ve çağdaş bireyler olarak yetişebilmeleri, öğrenci,  personel memnuniyetini ve motivasyonunu arttırmak için dünya standartların da hizmet sunmaktır.

Vizyon

Stratejik program çerçevesinde; Bütün birimlerimizle birlikte, faaliyet konumuzun içine giren tüm alanlarda en iyiyi en hızlı ve doğru bir şekilde yerine getirerek sadece öğrencilerimizin değil tüm personelimizin de dünya standartların da hizmetler alabilmesi için kaynaklarını verimli kullanan bilgi ve teknoloji ile donatılmış ve tüm zorlukları başaran bir başkanlık olmaktır.