Kısmi Zamanlı iş

İhtiyacı olan öğrencilere Üniversitenin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı statüde iş imkânı sağlanır. Öğrenci çalıştırmak isteyen birimlerden alınan talepler ve üniversitenin imkânları doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulunda kontenjan sayısı belirlenir. Gazi Üniversitesi Öğrenci Danışma Burs ve Sosyal Hizmetleri Birimi İnternet sayfasında ilan edilen Sosyal Durum Belirleme Formu ile ya da Kısmi Zamanlı İş Başvuru Formu ile başvuru yapılabilir. Burs Bilgi Sistemiyle belirlenen Sosyal Durum Belirleme Puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olmak üzere işe alınacak öğrenci listeleri Öğrenci Danışma Burs ve Sosyal Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanarak, ilan edilir.

 İşe alınacaköğrenci, kendi adına açılan hesap numarası ve istenilen evrakları hazırlayarak Öğrenci Danışma Burs ve Sosyal Hizmetleri Birimine şahsen teslim eder. SGK girişleri ve Hizmet Sözleşmesi yapılan öğrenciler talepte bulunmuş olan bölümlerde istihdam edilir. Öğrenci çalıştıran birimlerde imza çizelgeleri doğrultusunda hazırlanarak Öğrenci Danışma Burs ve Sosyal Hizmetleri Birimine gelen puantajlar doğrultusunda bordroları hazırlanır ve maaşları ödenir.